سبد خرید 0

وبلاگ

جدول بیمه عمر

جدول بیمه عمر

جدول بیمه عمر در سایت آکادمی بیمه به مقایسه و ارزیابی می پردازیم:

در ابتدا به توضیح کوتاه بیمه عمر می پردازیم:

بیمه عمر یکی از راه های مطمئن، برای سرمایه گذاری است.

مزایا و پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری :

  • دریافت وام بدون نیاز به ضامن، وثیقه و تشریفات اداری.
  • سرمایه بیمه عمر و سرمایه گداری همواره از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
  • سود تضمینی سالانه ۱۶% که بر اساس مصوبه های بیمه مرکزی مشخص می شود.
  • ایجاد سرمایه تجمع یافته که پس از پایان قرارداد که به صورت مستمر و یا یک جا که به فرد پرداخت خواهدشد.
  • سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری در طرح های مختلف سرمایه گذاری.
بیشتر بخوانید
معایب بیمه عمر پاسارگاد

مزایای بیمه عمر

علاوه بر پوشش هایی که دارد از لحاظ سرمایه گذاری و پس انداز مزایای بسیاری دارد. پس از کسر کارمزد نماینده بیمه، کارمزد بیمه مرکزی و هزینه صدور، حکم پس انداز را برای شما دارد. البته مقدار این کسری ها با توجه به شرکت بیمه، پوشش ها متفاوت است.

سود تضمینی یا همان حداقل سود دریافتی از شرکت بر اساس مصوبات بیمه مرکزی مشخص می شود . و در اغلب شرکت ها یکسان است.

سود تضمینی در سال های اول بیشتر است و در چند مرحله به مقدار ناچیزی کاهش می یابد و در مقدار ثابتی تا انتهای قرارداد باقی می ماند.

بیشتر بخوانید
بیمه حکمت صبا

براساس آیین نامه ها مرکزی سود تضمینی اینگونه محاسبه می شود :

در دو سال اول ۱۶% سود تضمینی به سرمایه اندوخته بیمه گذار تعلق می گیرد، در سال سوم، چهارم و پنجم ۱۳% سود تضمینی به سرمایه اندوخته بیمه گذار تعلق می گیرد، و بعد این سال ها ۱۰% علی الحساب محاسبه می شود.

باز خرید بیمه

بیمه گذار پس از گذشت چند ماه و پرداخت حق بیمه با توجه به قرارداد بیمه عمر می تواند مقدار اندوخته خود را باز خرید کند و بیمه را فسخ کند. ارزش باز خرید در جدول وجود دارد. بر اساس زمانی که از قرارداد گذشته است محاسبه می شود.

بیشتر بخوانید
بهترین بیمه بازنشستگی

 

جدول بیمه عمر چگونه به دست می‌آید؟

در فرم‌های استعلام موارد مختلفی از بیمه ‌گزار خواسته می شود. اما مواردی که بر اساس آن جدول محاسبه بیمه عمر به دست می‌آید، تقریباً در همه فرم‌ های استعلام یکسان است.

از جمله ی این عوامل: تاریخ تولد، مدت قرارداد بیمه ‌،واریزی اضافی به اندوخته، روش پرداخت حق بیمه، حق بیمه هر قسط، حق بیمه سالانه، درصد افزایش سالانه سرمایه فوت، درصد افزایش سالانه حق بیمه، منظور کردن پوشش‌ها در حق بیمه اولیه، سرمایه فوت، ضریب سرمایه فوت، ضریب سرمایه نقص عضو، سرمایه امراض خاص، سرمایه هزینه‌های پزشکی، پوشش معافیت بیمه ‌شده از پرداخت حق بیمه است.

بیشتر بخوانید
بیمه بدنه

نگاه اجمالی برهریک از عوامل:

سن بیمه‌شده و سن بیمه ‌گزار

اگر بیمه‌ شده و بیمه‌گزار دو فرد متفاوت باشند. در این صورت سن هر کدام در طول مدت قرارداد نشان داده می‌شود.

سررسید سال بیمه‌ای

از تاریخ خرید بیمه عمر سر رسید اقساط بیمه عمر  داده خواهد شد.

حق بیمه سالانه بدون پوشش‌های تکمیلی

در این قسمت مقدار حق بیمه‌ای که در طول هر سال باید پرداخت کنید، را به شما نشان می‌دهد. در صورتی که بیمه ‌گزار از پوشش‌های تکمیلی استفاده کند مقداری از حق بیمه ‌های واریزی صرف هزینه ریسک این پوشش‌ها خواهد شد. در این ستون حق بیمه ‌های پرداختی بدون احتساب هزینه ریسک پوشش‌های تکمیلی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید
تفاوت انواع بیمه ها

مجموع حق بیمه‌های سالانه پوشش‌های تکمیلی

در این قسمت حق بیمه‌ای که سالانه بابت هزینه ریسک و ارائه پوشش ‌های تکمیلی به بیمه ‌گزار در نظر گرفته شده نشان داده می‌شود. شخص می‌تواند تعیین کند. که این مقدار از حق بیمه‌ های پرداختی کسر شود و یا جدا محاسبه گردد.

مجموع حق بیمه قابل پرداخت

تمام حق بیمه‌ ای که بیمه‌گزار باید پرداخت کند. این مبلغ که شامل حق بیمه سالانه بدون پوشش تکمیلی است. و هم مجموع حق بیمه‌ های سالانه پوشش‌های تکمیلی می‌شود.

بیشتر بخوانید
چه عواملی بر محاسبه نرخ بیمه عمر تاثیر دارد؟

حق بیمه قابل پرداخت در هر قسط

مبالغی که به عنوان حق بیمه تعیین می شود، در قسمت قابل مشاهده است.

سرمایه بیمه عمر در صورت فوت

ضریب سرمایه فوت در زمان استعلام تعیین می شود. در این قسمت تاثیر گذار بوده و بر اساس آن در این ستون می‌توانید مقدار دقیق سرمایه فوت را ببینید. این مبلغ در صورت فوت بیمه‌ گزار به ذی ‌نفع و یا خانواده او پرداخت خواهد شد.

سرمایه بیمه عمر در صورت فوت حادثه

در این قسمت از جدول، مقدار دقیق سرمایه فوت بیمه‌گزار در اثر حوادث دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید
شرایط بیمه عمر

سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

اگر بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد دچار نقص عضو و ازکارافتادگی شود این خسارت را دریافت می‌کند.

هزینه پزشکی ناشی از حادثه

این ستون از جدول محاسبه بیمه عمر آسیا سرمایه هزینه‌های پزشکی را نشان می‌دهد. یعنی هر زمان که بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد و در اثر حوادث در بیمارستان بستری شود یا از امکانات درمانی استفاده کند، مقداری از این هزینه‌ها به وسیله این پوشش پرداخت می‌ شود.

سرمایه بیمه بیماری های خاص

زمانی که بیمه‌ گزار عمل قلب باز و یا پیوند اعضا اصلی بدن را انجام دهد و یا دچار سکته مغزی، سکته قلبی و سرطان گردد، سرمایه بیماری های خاص به وی تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
بیمه تکمیلی نازایی و ناباروری

تعهدات پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه به علت ازکارافتادگی دائم و کامل

این پوشش برای رفاه حال بیمه‌ گزاری که در اثر حوادث دچار از کار افتادگی شده است ارائه می‌شود. با این پوشش بیمه‌ گزار از پرداخت حق بیمه‌ های باقی‌مانده معاف می‌شود. این  در حالیست که می‌تواند همانند قبل از امکانات بیمه عمر استفاده کند. در این حالت قرارداد فسخ نمی‌شود و بدون تغییر در مفاد آن تا پایان مدت ‌زمان خود معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

بیشتر بخوانید
مقایسه خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری در حساب بانکی

واریزی اضافه در اندوخته

اگر غیر از حق بیمه پرداختی مبلغی را نیز در بیمه عمر سرمایه‌ گذاری کرده باشید، در این ستون از جدول می‌توانید مقادیر آن را ببینید.

اندوخته ریاضی در پایان سال بیمه‌ای

اندوخته ریاضی توسط روش‌های اکچواری و فرمول‌های ریاضی به دست می‌آید و اصطلاحی تخصصی است.

ارزش باز خرید در پایان سال بیمه‌ای

مقدار نهایی اندوخته بیمه عمر بیمه‌گزار در این قسمت آمده است. باید بگوییم این مقدار دقیق نیست چرا که سود حاصل از مشارکت در منافع در نظر گرفته نشده است. سود حاصل از مشارکت در هر سال مقدار متفاوتی دارد در نتیجه در محاسبه اندوخته بیمه‌ در نظر گرفته نمی‌شود. بیمه‌گزار باید بداند ارزش باز خریدی یا مقدار نهایی اندوخته بیمه عمر معمولا بیشتر از رقمی است که در جدول محاسبه بیمه عمر نشان داده می‌شود.

بیشتر بخوانید
پیگیری فروش بیمه عمر

 

برای مشاهده جدول به صورت آنلاین می بایستی ابتدا شرکت بیمه عمر مورد نظرتان را انتخاب کنید. به سایت مربوطه مراجعه کنید و پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جدول بیمه عمر را دریافت کنید.

 

برای مطالعه بیشتر:

بیمه چیست و انواع آن؟

بیمه عمر چیست؟

بهترین بیمه عمر؟

بازخرید بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر و بیمه تکمیلی چه تفاوتی با هم دارند؟

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید