سبد خرید 0

وبلاگ

در تصادف زنجیره‌ای مقصر کیست

  در تصادف زنجیره‌ای مقصر کیست

  در تصادف زنجیره‌ای مقصر کیست؟

با گرفتن گواهینامه و اقدام به رانندگی لازم استخود را برای خطرات احتمالی گوش به زنگ نگه داریم . یکی از این حوادث تصلدفات زنجیره‌ای هستند . در تصادف زنجیره‌ای تعیین مقصر تصادف کار دشواری است و حتی در صورت تعیین شدن مقصر ، مقدار هزینه ها ممکن است‌ از مقدار بیمه فرد مقصر بالاتر باشد .

بیشترین حالت در تصادفات زنجیره‌ای ، راننده‌ای که باعث ایجاد اولین برخورد می‌شود مقصر تصادف است . در واقع تصادف زنجیری وقتی ایجاد می‌شود که سهل‌انگاری شخصی باعث ایجاد برخورد شود و رانندگان دیگر نیز تحت تاثیر این برخورد ، دچار حادثه شوند .

بیشتر بخوانید
تفاوت انواع بیمه ها

مقصر تصادفات زنجیره‌ای را در حالت کلی می‌توان به دو دسته‌ی زیر تقسیم کرد :

  1. مقصر تصادفات زنجیره‌ای ایستا

برای مثالی از این نوع حادثه می‌توان به حالتی اشاره کرد که شما در ترافیک یا پشت چراغ راهنمایی رانندگی در حال سکون هستید و خودرویی با سرعت بالا از پشت به شما برخورد می‌کند و همچنین باعث برخورد شما به خودروهای جلویی می‌شود . در این حالت خودرویی که از پشت و با سرعت باعث بروز حادثه شده مقصر است و باید خسارت تمام ماشین‌های جلویی را پرداخت کند . در حالتی که خسارت در سقف مجاز حق بیمه باشد ، بیمه شخص ثالث خودرو  هزینه‌ها را پوشش می‌دهد .

  1. مقصر تصادفات زنجیره‌ای در حال حرکت

در حالتی که خودرویی با سرعت از پشت سر به ماشین جلویی در حال حرکت خود برخورد کند و این برخورد باعث ایجاد تصادف زنجیره‌ای با خودروهای جلویی شود . در این حالت با بررسی فاصله‌‌ی مجاز هر خودرو از خودروی جلویی خود ، معمولا هرکس مقصر تصادف با خودروی جلویی است و باید هزینه‌ی خسارت آن خودرو را با بیمه پرداخت کند .

بیشتر بخوانید
جرایم ستاره دار چیست

به موجب وقوع این نوع تصادف تا جایی که بیمه شخص ثالث خودروی مقصر خسارت را پرداخت کند ، می‌توانید از آن استفاده کنید .

  در تصادف زنجیره‌ای مقصر کیست

 

برخی نکات :

توجه داشته باشید که در هر حال لازم است پلیس به محل حادثه آمده و با کشیدن کروکی،  مقصر تصادف را تعین کند . زیرا این تصادفات ممکن است سناریوهای متفاوتی داشته باشند و مقصر حادثه از یک خودرو بیشتر باشد .

بیشتر بخوانید
بهترین بیمه شخص ثالث

با این وجود گفتیم که در تصادف زنجیره‌ای ایستا معمولا یک راننده مقصر همه‌ی خودروهاست . پس در این نوع تصادف گاهی مقصر توان پرداخت همه‌ی هزینه‌ها را ندارد ، چرا که سقف پوشش دهی بیمه کمتر از هزینه‌های خسارت است . حال این سوال مطرح می‌شود که در این حالت مقصر چگونه هزینه‌ها را پرداخت کند ؟

بیشتر بخوانید
فروش بیمه نامه چیست؟

هنگامی که بیمه  شخص ثالث خودرو از سقف مجاز عبور کند و بیمه گزار توان پرداخت خسارت را نداشته باشد ، بیمه بدنه به کار می‌آید . برای استفاده‌ی هم زمان بیمه بدنه خودرو و بیمه شخص ثالث ، بیمه گزار می‌تواند با مراجعه به شرکت‌های بیمه‌گر از خدماتشان استفاده کند .

بیشتر بخوانید
اصول فروش بیمه

یعنی بیمه بدنه خودرو در تصادفات زنجیره‌ای از رانندگان حمایت می‌کند و سقف تعهدات خسارات خود را به تناسب هزینه‌ها بالا پی‌برد .

 

لازم به ذکر است که باید با رعایت نکات راهنمایی رانندگی از سلامت خود و دیگران مراقبت کنید . نکات زیر یادآور ساده‌‌ای هستند برای جلو‌گیری از بروز حادثه :

  • رعایت فاصله‌ی ایمنی از خودروی جلویی
  • پایبندی به حق تقدم خودروهای دیگر
  • رانندگی با سرعت مجاز هر مسیر
  • رانندگی اصولی مناسب آب‌وهوا و استفاده از تجهیزات مناسب
  • عدم رانندگی در هنگام مصرف قرص‌های خواب‌آور یا مشروبات الکلی و یا روان‌گردان‌ها
  • جمع کردن تمام حواس به جاده و جلوگیری از حواس‌پرتی با گوشی موبایل و…

 

بیشتر بخوانید
بیمه مهندسی

سوالات متداول :

در تصادفات زنجیره‌ای چه کسی مقصر است ؟

مقصر تصادف باید با نظر پلیس راهنمایی رانندگی تعیین شود . اما در اکثر تصادفات کسی که از پشت سر با سرعت برخورد می‌کند مقصر اصلی است .

هنگام وقوع تصادفات زنجیره‌ای پرداخت خسارت به عهده‌ی کیست ؟

در این تصادفات هم مقصر باید خسارات را پرداخت کند ، اما اگر خسارات از سقف تعهد بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه  بدنه بیشتر شود ، بیمه بدنه به یاری بیمه گزار می‌آید و هزینه‌ها را پوشش می‌دهد .

بیشتر بخوانید
حق بیمه چیست

پانوشت :

آموزش فروش بیمهآموزش بیمهآموزش بیمه عمرآموزش بازاریابی بیمه  آموزش بازاریابی بیمه عمر  – فروش بیمه فروش بیمه عمربازاریابی بیمهشغل بیمهدرآمد بیمهبازاریابی در صنعت بیمهترفندهای فروش بیمه  اصول فروش بیمهاصول فروش بیمه عمراصول بازاریابی بیمه   – اصول بازاریابی بیمه عمر
بازاریابی بیمه عمرآموزش فروش بیمهآموزش فروش بیمه عمر  تیم سازی در بیمهکیج آموزش بیمه پکیج آموزش فروش بیمه  – بهترین بیمه عمر 

 

بیشتر بخوانید
بیمه کارگری
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید