سبد خرید 0

وبلاگ

بیمه باربری سامان

بیمه باربری سامان

بیمه باربری سامان را در سایت آکادمی بیمه به تحلیل آن می پردازیم

بیمه باربری چیست؟

از دیرباز، یکی از اولین نیازهایی که بشر در زمینه بیمه احساس کرد، بیمه های باربری بود. چرا که صاحبان کالاها مجبور بودند کالای خود را به وسایل حمل بسپارند و اتفاقاتی که در طول مسیر برای کالاها می افتاد، باعث از دست رفتن سرمایه صاحبان کالا می شد. به طور مثال در قدیم بیشتر کالاها از طریق کشتی منتقل می شد و با توجه به خطراتی که کالاها را حین حمل تهدید می کرد، بازرگانان را بر آن داشت که از بیمه های باربری در این زمینه استفاده کرده و کالاهای خود را در حین حمل تحت پوشش بیمه قرار دهند.

بیشتر بخوانید
توانگری مالی شرکت بیمه چیست ؟

انواع بیمه باربری:

در کشور ما نیز بیمه های باربری برای حمل های هوایی، زمینی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. و با توجه به مبدأ و مقصد کالاها، دو نوع بیمه نامه در این زمینه صادر می شود

 1. بیمه حمل داخلی:    این نوع بیمه نامه که شرایط و مفاد آن مطابق مقررات داخلی ایران تدوین شده، محموله هایی را که مبدا، مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارند، در قبال خطر های ناشی از آتش سوزی، انفجار وهمچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد.
  بیمه سامان با درخواست بیمه گذار و دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به مخاطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله، خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری، آبدیدگی، برخورد جسم خارجی با محموله و پرت شدن محموله از روی وسیله حمل تعمیم می  دهد
  بیمه باربری سامان برای کلیه محموله هایی که توسط وسایل نقلیه جاده ای و حمل و نقل آبی (در محدوده آب های داخلی کشور) حمل می شوند بیمه نامه حمل و نقل داخلی صادر می کند.
 2. بیمه نامه های حمل بین المللی: 
  این نوع بیمه نامه ها شامل انواع محموله های وارداتی،  صادراتی ، ترانزیتیمی شود. در حمل بین المللی بیمه نامه بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن صادر می شود و مورد تائید بیمه گران و مراجع حقو قی اکثر کشور ها می باشد. ​​​​بیمه سامان، بیمه نامه حمل و نقل بین المللی را با هر یک از شرایط  A،B,C صادر می نماید. این شرایط در سطح جهان با همین عناوین مشهورند و دامنه پوشش هر کدام با دیگری متفاوت می باشد.
بیشتر بخوانید
بیمه نیرو های مسلح

خطرات تحت پوشش کلوز A :

بیمه باربری با کلوز A  کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس وآسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد

 • آتشسوزی و انفجار
 • به گل نشستن،زمین گیرشدن،برخورد باکف دریا،غرق شدن،واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه واز خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر ازآب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 • زلزله، آتش فشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار
 • تلف کلی هربسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور
 • طوفان
 • دزدی دریایی
 • آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه، توام با سوءنیت هرکس به غیر از بیمه گذار
 • خسارت های ناشی از باران و آفتاب
 • دزدی، دله دزدی، عدم تحویل
 • ساییدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست
 • لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی
 • خسارت ناشی از کالای مجاور، قلاب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی
 • خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست
 • کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی
 • ریزش، کسری
بیشتر بخوانید
بیمه تکمیلی آزمایش ژنتیک

خطرات تحت پوشش کلوز B :

 • آتشسوزی و انفجار
 • به گل نشستن،زمین گیرشدن،برخورد باکف دریا،غرق شدن،واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه واز خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر ازآب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 • زلزله، آتش فشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار
 • تلف کلی هربسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور
  دزدی، دله دزدی، عدم تحویل
 • ریزش، کسری
 • خسارت ناشی از کالای مجاور، قلاب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی
 • خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست
بیشتر بخوانید
بیمه زائرین اربعین

خطرات تحت پوشش کلوز C :

 • آتشسوزی و انفجار
 • به گل نشستن،زمین گیرشدن،برخورد باکف دریا،غرق شدن،واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه واز خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر ازآب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
بیشتر بخوانید
بیمه شخص واحد

TOTAL LOSS :

 بیمه باربری سامان با شرایط خسارت کلی یا تلف شدن کامل کالا(Total Loss) را ارائه می نماید.  این بیمه نامه با حداقل حق بیمه صادر می شود و با داشتن آن صرفا در صورت از بین رفتن کل کالا در یک مرحله در اثر آتش سوزی خسارت قابل پرداخت خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید
انواع بیمه خودرو

بیمه باربری چه مواردی را پوشش نمی دهد؟

این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد:

 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
 • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه
 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل ((بسته بندی)) مندرج در این بند(۴-۳ ) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کاال یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
 • تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها
 • آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یاقسمتی ازآن توأم باسوءنیت از طرف هرکس (فقط در کلوز A تحت پوشش می باشد)
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سالح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند.
 • استثناء مربوط به عدم قابلیت دریا نوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی .
بیشتر بخوانید
نحوه بازاریابی بیمه

 

خوب است بدانید:

 • این محصول به‌منظور پوشش محموله‌های وارداتی که در قبال آسیب در حوادث طبیعی یا ناگوار (آتش‌سوزی، انفجار و …) است.
 • این بیمه‌نامه بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه‌گران لندن صادرشده و در شرایط (کلوز) مختلف با عناوین A,B,C که دامنه پوشش هر کدام با دیگری متفاوت است صادر می‌شود.
 • بیمه‌نامه باربری از بامداد روزی که تاریخ شروع در بیمه‌نامه قیدشده شروع و در ساعت ۲۴ روزی که کالا به مقصد رسیده، خاتمه می‌یابد.
 • اعتبار هر ادعای خسارت، برای موارد پوشش داده‌شده ۵ روز کاری از تاریخ وقوع خسارت است.
 • دریافت خسارت با مراجعه بیمه‌شدگان به شرکت بیمه سامان انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید
بیمه باربری بین المللی

برای دریافت بیمه باربری سامان چه شرایطی باید داشته باشیم؟

تمامی مشتریان اعم از مشتریان شناخته‌شده حقیقی یا حقوقی که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ کالا را از طرف مالک دارد می‌تواند قرارداد بیمه را منعقد کند.

بیشتر بخوانید
آیا قوانین بیمه تکمیلی در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است؟

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید